درباره مطبخ آرا

شرکت مطبخ آرا در سال 1381 با هدف تولید و تجهیز آشپزخانه های صنعتی فعالیت خود را آغاز نمود و با گذشت چند سال در سال 1385 شرکت شرایط را به منظور ارتقاء کیفیت محصولات مساعد نموده و با خرید و ساخت کارخانه جدید فعالیت خود را گسترده کرد.در همین راستا با افزایش ماشین آلات جدیدی همانند CNC Punch Machine ، CNC Break Machine و CNC Laser Cut Machine محصولات جدیدی که از نظر کمی و کیفی قابلیت مقایسه با محصولات هم ردیف خارجی را داشت تولید نمود و در همین راستا به منظور حفظ خط مشی کیفیت سیستمهای ISO 22000 ، ISO 9002 ، HACCP بانضمام CE اروپا جهت برخی از کالاها اخذ نموده و موفق گردید در ادامه نسبت به دریافت استانداردهای اجباری در زمینه اجاق گازهای صنعتی اقدام نماید . بر این اساس گستره جدیدی از توانایی های تولید برای تجهیز آشپزخانه های صنعتی مهیا نمود.

افتخارات مطبخ آرا

فروشگاه مطبخ آرا در شهر مشهد افتتاح شد

مشهد، خیابان ملک الشعرای بهار، بین بهار 16 و 18 پلاک 539
38552694 – 09123689232 – 09153668609