12, آوریل, 2020
اجاق گریل صنعتی

اجاق گریل صنعتی | اجاز گاز گریل صنعتی

اید به جرات بیشترین کالایی که در تمامی اغذیه فروشی ها از گذشته تا حال دیده اید اجاق گریل صنعتی است که نمادی است برای پخت انواع سرخ کردن های در روغن کم که غالبا یک کاربر با کاردک در حال زیر رو کردن همبرگر یا انواع فیله های گوشت و مرغ و یا سوسیس های گوناگون بر روی آن است