12, آوریل, 2020
سرخ کن صنعتی

سرخ کن صنعتی | اجاق سرخ کن صنعتی

12, آوریل, 2020
اجاق گاز صنعتی 4 شعله

اجاق گاز چهار شعله فردار

12, آوریل, 2020
ماشبن ظرفشویی 1000

ماشین ظرفشویی ۱۰۰۰

12, آوریل, 2020
اجاق گریل صنعتی

اجاق گریل صنعتی | اجاز گاز گریل صنعتی

اید به جرات بیشترین کالایی که در تمامی اغذیه فروشی ها از گذشته تا حال دیده اید اجاق گریل صنعتی است که نمادی است برای پخت انواع سرخ کردن های در روغن کم که غالبا یک کاربر با کاردک در حال زیر رو کردن همبرگر یا انواع فیله های گوشت و مرغ و یا سوسیس های گوناگون بر روی آن است