۲۴, فروردین, ۱۳۹۹
سرخ کن صنعتی

سرخ کن صنعتی | اجاق سرخ کن صنعتی

۲۴, فروردین, ۱۳۹۹
اجاق گاز صنعتی 4 شعله

اجاق گاز چهار شعله فردار

۲۴, فروردین, ۱۳۹۹
ماشبن ظرفشویی 1000

ماشین ظرفشویی ۱۰۰۰

۲۴, فروردین, ۱۳۹۹
اجاق گریل صنعتی

اجاق گریل صنعتی | اجاز گاز گریل صنعتی

اید به جرات بیشترین کالایی که در تمامی اغذیه فروشی ها از گذشته تا حال دیده اید اجاق گریل صنعتی است که نمادی است برای پخت انواع سرخ کردن های در روغن کم که غالبا یک کاربر با کاردک در حال زیر رو کردن همبرگر یا انواع فیله های گوشت و مرغ و یا سوسیس های گوناگون بر روی آن است