محصولات

نمایش 100–115 از 115 نتایج

 • کد : ۷۱۰

  تومان0.00

  سینک دو لگن
  Weight: 30 Kg | Mass: 0.85 m3 | Dimension: L: 150 cm, W: 66 cm, H: 85 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۷۱۱

  تومان0.00

  سینک سه لگن
  Weight: 42 Kg | Mass: 1.2 m3 | Dimension: L: 200 cm, W: 66 cm, H: 85 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۸۰۲

  تومان0.00

  میز شوت زباله
  Mass: 0.8 m3 1 m3 | Dimension: L: 150 cm 180 cm, W: 65 cm 65 cm, H: 85 cm 85 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۸۰۴

  تومان0.00

  میز برنج پاک کنی
  Mass (m3): 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 0.95, 1, 1.05 | Dimension: L: 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm, 150 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm, 190 cm, W: 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, H: 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۸۰۸

  تومان0.00

  تخته‌ساطور رویه چوبی
  Weight: 55 Kg | Mass: 0.22 m3 | Dimension: L: 50 cm, W: 50 cm, H: 85 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۸۱۰

  تومان0.00

  تخته ساطور رویه تفلون
  Weight 25 Kg | Mass 0.22 m3 | Dimension L 51 cm, W 51 cm, H 85 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۸۱۲

  تومان0.00

  میز کار استیل
  Mass (m3): 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.8, 0.8, 0.9, 0.95, 1, 1.05 | Dimension: L: 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm, 150 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm, 190 cm, W: 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, H: 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۸۱۳

  تومان0.00

  میز کار تفلون
  Mass (m3): 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 0.95, 1, 1.05 | Dimension L: 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm, 150 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm, 190 cm, W: 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, H: 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۸۱۶

  تومان0.00

  میز کار با رویه چوبی
  Mass (m3): 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 0.95, 1, 1.05 | Dimension: L: 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm, 150 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm, 190 cm, W: 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, H: 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۹۰۱

  تومان0.00

  کابینت زمینی
  Weight: 28 Kg 38 Kg 45 Kg | Mass: 0.4 m3 0.7 m3 0.8 m3 | Dimension: L: 90 cm, W: 50 cm, H: 85 cm, L: 150 cm, W: 50 cm, H: 85 cm, L: 180 cm, W: 50 cm, H: 85 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۹۰۲

  تومان0.00

  کابینت دیواری
  Weight: 16 Kg 25 Kg 30 Kg | Mass: 0.2 m3 0.3 m3 0.4 m3 | Dimension: L: 90 cm, W: 30 cm, H: 60 cm, L: 150 cm, W: 30 cm, H: 60 cm, L: 180 cm, W: 30 cm, H: 60 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۹۰۴

  تومان0.00

  چلیک سیخ کباب متحرک
  Weight: 6 Kg | Mass: 0.05 m3 | Dimension: L: 25 cm, W: 25 cm, H: 75 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۹۰۵

  تومان0.00

  چلیک حبوبات ثابت
  Weight: 11 Kg | Mass: 0.1 m3 | Dimension: L: 45 cm, W: 45 cm, H: 50 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۹۰۷

  تومان0.00

  چلیک سیخ کباب ثابت
  Weight: 5 Kg | Mass: 0.04 m3 | Dimension: L: 25 cm, W: 25 cm, H: 68 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۹۰۸

  تومان0.00

  آبچکان ظروف
  Weight 7 Kg 9 Kg 10 Kg | Mass 0.02 m3 0.03 m3 0.04 m3 | Dimension L 80 cm 150 cm 180 cm, W 30 cm 30 cm 30 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۹۱۱

  تومان0.00

  چلیک حبوبات متحرک
  Weight: 13 Kg | Mass: 0.12 m3 | Dimension: L: 45 cm, W: 45 cm, H: 57 cm

  افزودن به سبد خرید
1 2