میز

نمایش یک نتیجه

 • کد : ۸۰۲

  تومان0.00

  میز شوت زباله
  Mass: 0.8 m3 1 m3 | Dimension: L: 150 cm 180 cm, W: 65 cm 65 cm, H: 85 cm 85 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۸۰۴

  تومان0.00

  میز برنج پاک کنی
  Mass (m3): 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 0.95, 1, 1.05 | Dimension: L: 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm, 150 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm, 190 cm, W: 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, H: 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۸۰۸

  تومان0.00

  تخته‌ساطور رویه چوبی
  Weight: 55 Kg | Mass: 0.22 m3 | Dimension: L: 50 cm, W: 50 cm, H: 85 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۸۱۰

  تومان0.00

  تخته ساطور رویه تفلون
  Weight 25 Kg | Mass 0.22 m3 | Dimension L 51 cm, W 51 cm, H 85 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۸۱۲

  تومان0.00

  میز کار استیل
  Mass (m3): 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.8, 0.8, 0.9, 0.95, 1, 1.05 | Dimension: L: 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm, 150 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm, 190 cm, W: 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, H: 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۸۱۳

  تومان0.00

  میز کار تفلون
  Mass (m3): 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 0.95, 1, 1.05 | Dimension L: 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm, 150 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm, 190 cm, W: 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, H: 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۸۱۶

  تومان0.00

  میز کار با رویه چوبی
  Mass (m3): 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 0.95, 1, 1.05 | Dimension: L: 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm, 150 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm, 190 cm, W: 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 65 cm, H: 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm, 85 cm

  افزودن به سبد خرید