اجاق‌گاز

نمایش یک نتیجه

 • کد : ۲۰۱

  تومان0.00

  اجاق پلو پز ۲ ردیفه
  Power: 13500 Kcal/h | Model: Gas | Weight: 40 Kg | Mass: 0.15 m3 | Dimension: L: 50 cm, W: 50 cm, H: 55 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۰۲

  تومان0.00

  اجاق پلو پز ۳ ردیفه
  Power: 24000 Kcal/h | Model: Gas | Weight: 60 Kg | Mass: 0.3 m3 | Dimension: L: 75 cm, W: 75 cm, H: 55 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۰۴

  تومان0.00

  اجاق پلو پز ۴ ردیفه
  Power: 54500 Kcal/h | Model: Gas | Weight: 100 Kg | Mass: 0.5 m3 | Dimension: L: 96 cm, W: 96 cm, H: 56 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۰۶

  تومان0.00

  اجاق ۴ شعله فردار
  Gas Pressure: 1.4 Psi | Power: 24500 Kcal/h | Model: Gas | Weight: 170 Kg | Mass: 0.7 m3 | Dimension: H: 91 cm W: 84 cm L: 88 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۰۸

  تومان0.00

  اجاق گریل فردار
  Gas Pressure: 1.4 Psi | Power: 18000 Kcal/h | Model: Gas | Weight: 230 Kg | Mass: 0.7 m3 | Dimension: L: 88 cm, W: 84 cm, H: 91 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۰۹

  تومان0.00

  اجاق بن ماری
  Gas Pressure: 1.4 Psi | Power: 5200 Kcal/h | Model: Gas | Weight: 85 Kg | Mass: 0.7 m3 | Dimension: L: 88 cm, W: 84 cm, H: 91 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۱۳

  تومان0.00

  اجاق سیب زمینی سرخ کن ۲ لگن
  Gas Pressure 1.4 Psi | Power: 34000 Kcal/h | Model: Gas | Weight: 112 Kg | Mass: 0.7 m3 | Dimension: L: 88 cm, W 84 cm, H 91 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۱۴

  تومان0.00

  اجاق سیب‌زمینی سرخ کن ۱ لگن
  Gas Pressure: 1.4 Psi | Power: 17000 Kcal/h | Model: Gas | Weight: 85 Kg | Mass: 0.35 m3 | Dimension: L: 45 cm, W: 84 cm, H: 91 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۱۵

  تومان0.00

  اجاق تاوه گردان

  Gas Pressure: 2 Psi | Power: 21000 Kcal/h | Capacity: 90 Lit | Model: Gas | Weight: 150 Kg | Mass: 1 m3 | Dimension: L: 110 cm, W: 86 cm, H: 96 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۱۶

  تومان0.00

  کباب پز دستی
  Gas Pressure: 2 Psi | Power: 97000 Kcal/h | Model: Gas | Weight: 70 Kg | Mass: 0.7 m3 | Dimension: L: 100 cm, W: 65 cm, H: 95 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۱۷

  تومان0.00

  کباب پز دستی
  Gas Pressure: 2 Psi | Power: 150000 Kcal/h | Model: Gas | Weight: 85 Kg | Mass: 1 m3 | Dimension: L: 150 cm, W 65 cm, H 95 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۱۹

  تومان0.00

  دمکن سنتی یک متری
  Gas Pressure: 1.4 Psi | Power: 5200 Kcal/h | Weight: 140 Kg | Mass: 1 m3 | Dimension: L: 100 cm, W: 86 cm ,H: 124 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۲۰

  تومان0.00

  دمکن سنتی دو متری
  Gas Pressure: 1.4 Psi | Power: 10500 Kcal/h | Weight: 210 Kg | Mass: 2 m3 | Dimension: L: 195 cm, W: 86 cm, H: 124 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۲۱

  تومان0.00

  فر پیتزا پز یک طبقه
  Gas Pressure: 1.4 Psi | Capacity: 9 Plate | Power: 5200 Kcal/h | Model: Gas | Weight: 130 Kg | Mass: 0.5 m3 | Dimension: L: 96 cm, W: 85 cm, H: 60 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۲۴

  تومان0.00

  اجاق لاوستون با رویه میل گرد
  Gas Pressure: 1.4 Psi | Power: 70000 Kcal/h | Model: Gas | Weight: 85 Kg | Mass: 0.7 m3 | Dimension: H: 91 cm W: 84 cm L: 88 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۲۵

  تومان0.00

  فر پیتزا پز دو طبقه
  Gas Pressure 1.4 Psi | Capacity: 18 Plate | Power: 11000 Kcal/h | Model: Gas | Weight: 220 Kg | Mass: 1.3 m3 | Dimension: L: 96 cm, W: 85 cm, H: 150 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۲۶

  تومان0.00

  فر بره پز یک طبقه
  Gas Pressure: 1.4 psi | Power: 5200 Kcal/h | Model: Gas | Weight: 135 Kg | Mass: 1.2 m3 | Dimension: L: 96 cm ,W: 85 cm, H: 150 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۲۷

  تومان0.00

  فر بره پز دو طبقه
  Gas Pressure: 1.4 psi | Power: 11000 Kcal/h | Model: Gas | Weight: 210 Kg | Mass: 1.2 m3 | Dimension: L: 96 cm, W: 85 cm, H: 150 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۲۸

  تومان0.00

  اجاق ترکیبی بنماری – سرخ کن
  Gas Pressure: 1.4 Psi | Power: 22500 Kcal/h | Model: Gas | Weight: 200 Kg | Mass: 0.7 m3 | Dimension: L: 88 cm, W: 84 cm, H: 91 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۲۹

  تومان0.00

  اجاق سیب‌زمینی سر خکن ۳ لگن
  Gas Pressure: 1.4 Psi | Power: 51000 Kcal/h | Model: Gas | Weight: 142 Kg | Mass: 1 m3 | Dimension: L: 130 cm, W: 84 cm, H: 91 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۳۱

  تومان0.00

  دیگ چلو پز
  Gas Pressure: 2 Psi | Power: 24000 Kcal/h | Model: Gas | Weight: 135 Kg | Capacity: 250 Lit | Mass: 1 m3 | Dimension: L: 90 cm, W: 97 cm, H: 93 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۳۲

  تومان0.00

  دیگ خورش پز
  Gas Pressure: 2 Psi | Power: 24000 Kcal/h | Model: Gas | Weight: 160 Kg | Capacity: 250 Lit | Mass: 1 m3 | Dimension: L: 90 cm, W: 97 cm, H: 99 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۳۵

  تومان0.00

  کباب پز اتوماتیک
  Gas Pressure: 2 psi | Power: 70000 Kcal/h | Capacity: 700 Skewer/h | Model: Gas | Weight: 320 Kg | Mass: 3 m3 | Dimension: L: 135 cm, W: 102 cm, H: 201 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۳۶

  تومان0.00

  اجاق دمکن برنج با بخار
  Gas Pressure: 1.4 Psi | Power: 11000 Kcal/h | Model: Gas | Capacity: 12 Bain Maries GN 1/1 | Weight: 220 Kg | Mass: 1 m3 | Dimension: L: 71 cm, W: 78 cm, H: 187 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۳۹

  تومان0.00

  اجاق پلو پز ۳ ردیفه کوره دار
  Power: 50000 Kcal/h | Model: Gas | Weight: 65 Kg | Mass: 0.3 m3 | Dimension: L: 75 cm, W: 75 cm, H: 55 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۴۲

  تومان0.00

  اجاق لاوستون با رویه استیل
  Gas Pressure: 1.4 psi | Power: 70000 Kcal/h | Model: Gas | Weight: 85 Kg | Mass: 0.7 m3 | Dimension: L: 88 cm, W: 84 cm, H: 91 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۴۳

  تومان0.00

  ته چین پز دو طبقه
  Gas Pressure 1.4 Psi | Power: 10500 Kcal/h | Model: Gas | Weight: 220 Kg | Mass: 1.3 m3 | Dimension: L: 96 cm, W: 85 cm, H: 151 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۴۴

  تومان0.00

  اجاق دمکن برنج با بخار
  Gas Pressure: 1.4 Psi | Power: 9000 Kcal/h | Model: Gas | Capacity: 6 Bain Maries GN 1/1 | Weight: 160 Kg | Mass: 0.7 m3 | Dimension: L: 71 cm, W: 50 cm, H: 187 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۴۷

  تومان0.00

  دیزی پز چهار سنگ
  Gas Pressure 1.4 Psi | Power: 21000 Kcal/h | Capacity: 60 Plate | Model: Gas | Weight: 165 Kg | Mass: 1.5 m3 | Dimension: L: 166 cm, W: 87 cm, H: 90 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۴۸

  تومان0.00

  دیزی پز سه سنگ
  Gas Pressure: 1.4 Psi | Power: 15600 Kcal/h | Capacity: 45 Plate | Model: Gas | Weight: 135 Kg | Mass: 1 m3 | Dimension: L: 127 cm, W: 87 cm, H: 90 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۴۹

  تومان0.00

  اجاق پاستا پز
  Gas Pressure: 1.4 psi | Power: 5200 Kcal/h | Model: Gas | Weight: 85 Kg | Mass: 0.7 m3 | Dimension: L 88 cm, W 84 cm, H 91 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۵۱

  تومان0.00

  اجاق پلو پز ۴ ردیفه کوره دار
  Power: 73000 Kcal/h | Model: Gas | Weight: 105 Kg | Mass: 0.5 m3 | Dimension: L: 96 cm, W: 96 cm, H: 56 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۵۳

  تومان0.00

  ته چین پز یک طبقه
  Gas Pressure: 1.4 Psi | Power: 5200 Kcal/h | Mode:l Gas | Weight: 130 Kg | Mass: 0.5 m3 | Dimension: L: 96 cm W: 85 cm H: 50 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۵۸

  تومان0.00

  کباب پز اتوماتیک
  Gas Pressure: 2 psi | Power: 140000 Kcal/h | Capacity: 1500 Skewer/h | Model: Gas | Weight: 400 Kg | Mass: 4 m3 | Dimension: L: 217 cm, W: 102 cm, H: 189 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۶۷

  تومان0.00

  دمکن سنتی دوطبقه
  Gas Pressure 1.4 Psi | Power: 10500 Kcal/h | Weight: 200 Kg | Mass: 1.7 m3 | Dimension: L: 105 cm, W: 86 cm, H: 190 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۶۸

  تومان0.00

  دیزی پز دو سنگ
  Gas Pressure: 1.4 Psi | Power: 10400 Kcal/h | Capacity: 30 Plate | Model: Gas | Weight: 110 Kg | Mass: 0.7 m3 | Dimension: L: 88 cm, W: 87 cm, H: 90 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۸۶

  تومان0.00

  دیگ چلو پز
  Gas Pressure: 2 Psi | Power: 110000 Kcal/h | Model: Gas | Capacity: 500 Lit | Weight: 260 Kg | Mass: 1.5 m3 | Dimension: L: 193 cm, W: 98 cm, H: 87 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۲۸۹

  تومان0.00

  اجاق ترکیبی دو شعله – گریل
  Gas Pressure: 1.4 Psi | Power: 16000 Kcal/h | Model: Gas | Weight: 200 Kg | Mass: 0.7 m3 | Dimension: L: 88 cm, , W: 84 cm, H: 91 cm

  افزودن به سبد خرید