هود

نمایش یک نتیجه

 • کد : ۶۰۳

  تومان0.00

  هود مکعبـــی
  Mass (m3): 0.65, 1, 1.3, 1.7, 2, 2.3, 2.7, 3, 3.3 | Weight (Kg): 33, 43, 52, 60, 70, 80, 88, 100, 110 | Dimension: L: 100 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm, 350 cm, 395 cm, 450 cm, 500 cm, W: 110 cm, 110 cm, 110 cm, 110 cm, 110 cm, 110 cm, 110 cm, 110 cm, 110 cm, H: 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۶۰۶

  تومان0.00

  هود مرکزی
  Mass (m3): 1.5, 2, 2.5, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 6.5 | Weight (Kg): 53, 65, 76, 99, 107, 120, 130, 153, 160 | Dimension: L: 100 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm, 350 cm, 397 cm, 450 cm, 500 cm, W: 220 cm, 220 cm, 220 cm, 220 cm, 220 cm, 220 cm, 220 cm, 220 cm, 220 cm, H: 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm

  افزودن به سبد خرید
 • کد : ۶۰۷

  تومان0.00

  هود دیواری
  Mass (m3): 0.65, 1, 1.3, 1.7, 2, 2.3, 2.7, 3, 3.3, | Weight (Kg): 36, 46, 55, 63, 77, 87, 95, 110, 120 | Dimension: L: 100 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm, 350 cm, 395 cm, 450 cm, 500 cm, W: 110 cm, 110 cm, 110 cm, 110 cm, 110 cm, 110 cm, 110 cm, 110 cm, 110 cm, H: 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm

  افزودن به سبد خرید