ارسال پیام

آدرس:

تهران، کیلومتر ۱۶ جاده مخصوص کرج، بلوار ۵۶ (نخل)، میدان نخل، بن بست دوم، شماره ۵

کد پستی:

۱۳۸۸۱۶۳۵۱۳

تلفن:

۵ – ۴۴۹۸۸۵۰۱ (۰۲۱)

فکس:

۴۴۹۸۸۵۰۶ (۰۲۱)

ایمیل:

info@matbakhara.com